Diqqət! Portalda əməkdaşlarınızı qeydiyyatdan keçirmədən öncə Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərarlarının təşkilatınıza şamil edilib edilmədiyini dəqiqləşdirin. "icaze.e-gov.az” portalı vasitəsilə icazənin alınması üçün sui-istifadə halları daim araşdırılacaq, belə hallara yol verən hüquqi və fiziki şəxslər barəsində ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcəkdir.

“İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi” Publik Hüquqi Şəxsi
İNNOVASİYA VƏ RƏQƏMSAL İNKİŞAF AGENTLİYİ İCAZƏLƏRİN ALINMASI VƏ MONİTORİNQİ SİSTEMİ