Diqqət! Portalda əməkdaşlarınızı qeydiyyatdan keçirmədən öncə Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərarlarının təşkilatınıza şamil edilib edilmədiyini dəqiqləşdirin. "icaze.e-gov.az” portalı vasitəsilə icazənin alınması üçün sui-istifadə halları daim araşdırılacaq, belə hallara yol verən hüquqi və fiziki şəxslər barəsində ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcəkdir.

“Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxsi
ELEKTRON HÖKUMƏTİN İNKİŞAFI MƏRKƏZİ İCAZƏLƏRİN ALINMASI VƏ MONİTORİNQİ SİSTEMİ